OBKLADY BETÓNOVÝCH SCHODOV MASÍVNYM DREVOM
  • prijateľná alternatíva k samonosným schodom
  • je dôležité dodržať niektoré pravidlá už pri zhotovovaní betónovej konštrukcie ( často tu vznikajú chyby) . Ochotne poradíme !